NUMER ALARMOWY

E-BOK

Taryfa

Strefa klienta

Taryfa

TARYFA od 25 maja 2023 r.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO – RASZYN Sp. z o. o w Raszynie uprzejmie informuje swoich Klientów, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – organ regulacyjny decyzją nr WA.RZT.70.35.2023/4 z dnia 4  maja 2023 r. ogłoszoną w dniu 17 maja 2023 r. skrócił okres obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Raszyn zatwierdzony decyzją z dnia 29 listopada 2022 r. (znak:WA.RZT.70.101.2022/7) oraz zatwierdził nową taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Raszyn na okres 3 lat.

Taryfa wchodzi w życie w dniu 25 maja 2023 r.

TARYFA

Decyzja nr WA.RZT.70.35.2023/4

CENNIK (obowiązujący od 04.08.2023 r.)

CENNIK USŁUG

Zarządzenie nr 9 z 04.08.2023 r.

TARYFA do 24 maja 2023 r.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO – RASZYN Sp. z o. o w Raszynie uprzejmie informuje swoich Klientów, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – organ regulacyjny decyzją nr WA.RZT.70.101.2022/7 z dnia 29 listopada 2022 r. ogłoszoną w dniu 23 grudnia 2022 r. zatwierdził taryfę za  zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Raszyn. Taryfa wchodzi w życie w dniu 31 grudnia 2022 r.

TARYFA