NUMER ALARMOWY

E-BOK

Woda

O firmie

Stacje uzdatniania wody w gminie Raszyn

IMG_0556-as-Smart-Object-1 SUW przy ul. Stadionowej (woda uzdatniana poprzez napowietrzanie i filtry piaskowo żwirowe), o wydajności 2500 m3/d i zbiorniku retencyjnym o pojemności 620 m3. Średnia produkcja wody wynosi 1682 m3/d. Stacja pracuje od 15 lat bez większych problemów  z eksploatacją.

SUW przy ul. Unii Europejskiej (woda uzdatniana poprzez napowietrzanie i filtry piaskowo żwirowe), o wydajności 1600 m3/d i zbiorniku retencyjnym o pojemności 500 m3. Średnia produkcja wody wynosi 865 m3/d. Stacja pracuje od 10 lat bez większych problemów z eksploatacją.

 

SUW Słomin ul. Leśna o wydajności zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym 1300 m3/d. SUW nie posiada zbiornika retencyjnego, woda jest tłoczona bezpośrednio do sieci. Średnia produkcja wody wynosi 670 m3/d. Aktualnie pracują dwa odwierty naprzemiennie,  a woda nadaje się do picia bezpośrednio po jej wydobyciu. Dzięki temu że parametry wody surowej spełniają wszelkie normy bakteriologiczne i fizyko-chemiczne wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, możemy ją tłoczyć bezpośrednio do sieci, bez potrzeby uzdatniania w złożu. Na obszarze Słomina wzrosło zapotrzebowanie na wodę na skutek realizowanej w ostatnich latach intensywnej zabudowy. W związku z powyższym podjęta została decyzja o modernizacji i rozbudowie istniejącej stacji uzdatniania wody. W 2020 roku wykonano nowy odwiert studni głębinowej który został włączony do eksploatacji. W 2022/2023 roku planuje się również montaż zbiornika retencyjnego o pojemności 400 m3 oraz ustawienie kontenera ze sterownią i pompami sieciowymi.

 

 

SUW Sosnowa Dolina ul. Janczewicka o wydajności zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym 1320 m3/d. Stacja została zakupiona w 2021 r. Stacja pracuje już 13 lat. Aktualna produkcja wody wynosi około 110 m3/d. Woda z dwóch studni głębinowych kierowana jest do jednego z istniejących dwóch zbiorników retencyjnych o łącznej objętości 200m3, dalej przez układ pomp sieciowych kierowana jest do sieci wodociągowej Słomina. Woda nadaje się do picia bezpośrednio po jej wydobyciu. Dzięki temu że parametry wody surowej spełniają wszelkie normy bakteriologiczne i fizyko-chemiczne wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, możemy ją tłoczyć bezpośrednio do sieci, bez potrzeby uzdatniania w złożu. Na obszarze Słomina wzrosło zapotrzebowanie na wodę na skutek realizowanej w ostatnich latach intensywnej zabudowy.  W związku z powyższym podjęta została decyzja o modernizacji i rozbudowie istniejącej stacji uzdatniania wody. W 2022 roku planuje się montaż dodatkowego zbiornika retencyjnego o pojemności 200 m3 oraz modernizację układu pomp sieciowych pod kątem większej wydajności.

 

SUW Puchały przy ul. Żwirowej w Puchałach. Jest to ujęcie wody, które pracowało od ponad 20 lat na zasadzie Hydrox. Obecnie stacja jest wyłączona z powodu powracającego skażenia studni bakteriami z grupy coli. Na początku 2017 r. podjęto próbę oczyszczenia studni nr 2, która jak się okazało nie przyniosła rezultatu. W związku z koniecznością pracy dwóch sprawnych studni, stacja nie jest w stanie uzdatnić wody do wymaganych parametrów. Na stacji zainstalowane są dwa zbiorniki o pojemności retencyjnej po 100 m3 każdy. Zbiorniki są w średnim stanie technicznym; wewnątrz zbiorników powłoka malarska łuszczy się. Zbiorniki po oczyszczeniu zostały wykorzystane do uruchomienia układu retencji – są napełniane w nocy  i w ciągu dnia wodą z SUW Słomin ul Leśna, a w godzinach największego rozbioru tj. popołudniowych i wieczornych woda podawana jest do sieci przy pomocy istniejących pomp sieciowy

Wszystkie pięć ujęć pracuje w tak zwanym pierścieniu, co oznacza że jeżeli wystąpi awaria na którymkolwiek ujęciu, woda może być dostarczana z pozostałych ujęć. 

Gmina Raszyn zaopatrywana jest w wodę w pierścieniowym systemie przewodów z ujęć Raszyna i Słomina. Wszystkie stacje uzdatniania wody są monitorowane, co pozwala zapewnić nieprzerwaną dostawę wody we wszystkich miejscowościach na terenie Gminy. Przedsiębiorstwo Eko Raszyn Sp. z o.o. eksploatuje ponad 138,4 km sieci wodociągowej.

 

Wszystkie pięć ujęć pracuje w tak zwanym pierścieniu, co oznacza że jeżeli wystąpi awaria na którymkolwiek ujęciu, woda może być dostarczana z pozostałych ujęć. 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. informuje, że do uzdatniania wody nie używamy chemicznych środków na żadnym z tych ujęć. 

Jeden raz w tygodniu woda badana jest przez nasze laboratorium, pod względem fizykochemicznym. Raz w miesiącu badania przeprowadza akredytowane laboratorium, pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym. W ramach nadzoru kontrolnego badania próbek wody wykonuje kilka razy w roku Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Pruszkowie, który stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego , zarządzanego przez Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. ul. Unii Europejskiej 3 w Raszynie. Wyniki tych badań zamieszczone są na naszej stronie internetowej www.ekoraszyn.pl.