NUMER ALARMOWY

E-BOK

Wyniki badania wody

Strefa klienta

Wyniki badania wody

Sprawozdanie z badań Nr: Ł/0/03/2022/118/FM/2

Data pobrania/dostarczenia próbki:

17.10.2022

Miejsce pobrania:

05-090 Raszyn, ul. Stadionowa

Pochodzenie próbki:

SUW

Punkt pobrania próbki:

kurek czerpalny

Zleceniodawca:

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o.; 05-090 Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3

Próbka pobrana przez:

GBA POLSKA nr: 2238

Badania wykonano w dniach:

17-21.10.2022

Do pobrania:

Sprawozdanie z badań Nr: Ł/0/03/2022/118/FM/1

Data pobrania/dostarczenia próbki:

17.10.2022

Miejsce pobrania:

05-090 Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3

Pochodzenie próbki:

SUW

Punkt pobrania próbki:

kran czerpalny

Zleceniodawca:

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o.; 05-090 Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3

Próbka pobrana przez:

GBA POLSKA nr: 2238

Badania wykonano w dniach:

17-21.10.2022

Do pobrania:

Sprawozdanie z badań Nr: Ł/0/08/2022/1632/FM/2

Data pobrania/dostarczenia próbki:

25.08.2022

Miejsce pobrania:

Szkoła Podstawowa 05-090 Raszyn, ul.Unii Europejskiej 1

Pochodzenie próbki:

Punkt pobrania próbki:

Zleceniodawca:

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o.; 05-090 Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3

Próbka pobrana przez:

GBA POLSKA nr: 2556

Badania wykonano w dniach:

25.08.2022 -01.09.2022

Do pobrania:

Sprawozdanie z badań Nr: Ł/0/08/2022/1632/FM/1

Data pobrania/dostarczenia próbki:

25.08.2022

Miejsce pobrania:

Dom Środowiskowy 05-090 Rybie, ul.Spokojna 23

Pochodzenie próbki:

Punkt pobrania próbki:

Zleceniodawca:

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o.; 05-090 Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3

Próbka pobrana przez:

GBA POLSKA nr: 2556

Badania wykonano w dniach:

25.08.2022 – 01.09.2022

Do pobrania:

Sprawozdanie z badań Nr: Ł/0/08/2022/1632/FM/5

Data pobrania/dostarczenia próbki:

25.08.2022

Miejsce pobrania:

Szkoła Podstawowa 05-090 Słomin, ul. Wierzbowa

Pochodzenie próbki:

Punkt pobrania próbki:

Zleceniodawca:

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o.; 05-090 Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3

Próbka pobrana przez:

GBA POLSKA nr: 2556

Badania wykonano w dniach:

25.08.2022 -01.09.2022

Do pobrania:

Sprawozdanie z badań Nr: Ł/0/08/2022/1632/FM/4

Data pobrania/dostarczenia próbki:

25.08.2022

Miejsce pobrania:

Szkoła Podstawowa 05-090 Łady, ul. Długa 49

Pochodzenie próbki:

Punkt pobrania próbki:

Zleceniodawca:

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o.; 05-090 Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3

Próbka pobrana przez:

GBA POLSKA nr: 2556

Badania wykonano w dniach:

25.08.2022 – 01.09.2022

Do pobrania: