NUMER ALARMOWY

E-BOK

Wyniki badania wody

Strefa klienta

Wyniki badania wody

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr Ł/0/07/2021/1721/FM/3

Data pobrania/dostarczenia próbki:

12.10.2021

Miejsce pobrania:

Słomin, Szkoła Podstawowa, ul. Wierzbowa

Pochodzenie próbki:

wodociąg publiczny

Punkt pobrania próbki:

kran czerpalny wody

Zleceniodawca:

Próbka pobrana przez:

Badania wykonano w dniach:

12-20.10.2021

Do pobrania:

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr Ł/0/07/2021/1721/FM/4

Data pobrania/dostarczenia próbki:

12.10.2021

Miejsce pobrania:

Słomin, Szkoła Podstawowa, ul. Wierzbowa

Pochodzenie próbki:

wodociąg publiczny

Punkt pobrania próbki:

kran czerpalny wody

Zleceniodawca:

Próbka pobrana przez:

Badania wykonano w dniach:

12-20.10.2021

Do pobrania:

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr Ł/0/07/2021/181/FM/3

Data pobrania/dostarczenia próbki:

24.09.2021

Miejsce pobrania:

Puchały, ul. Centralna 2

Pochodzenie próbki:

wodociąg publiczny

Punkt pobrania próbki:

hydrant 644

Zleceniodawca:

Próbka pobrana przez:

Badania wykonano w dniach:

24.09-05.10.2021

Do pobrania:

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr Ł/0/07/2021/181/FM/4

Data pobrania/dostarczenia próbki:

24.09.2021

Miejsce pobrania:

Raszyn, ul. Unii Europejskiej 1, Szkoła Podstawowa

Pochodzenie próbki:

wodociąg publiczny

Punkt pobrania próbki:

kran czerpalny wody

Zleceniodawca:

Próbka pobrana przez:

Badania wykonano w dniach:

24.09-05.10.2021

Do pobrania:

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr Ł/0/07/2021/181/FM/5

Data pobrania/dostarczenia próbki:

24.09.2021

Miejsce pobrania:

Raszyn, Przedszkole , ul. Pruszkowska 21c

Pochodzenie próbki:

wodociąg publiczny

Punkt pobrania próbki:

kran czerpalny wody

Zleceniodawca:

Próbka pobrana przez:

Badania wykonano w dniach:

24.09-05.10.2021

Do pobrania:

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr Ł/0/07/2021/182/FM/1

Data pobrania/dostarczenia próbki:

10.08.2021

Miejsce pobrania:

SUW Słomin, ul. Janczewicka (Sosnowa Dolina)

Pochodzenie próbki:

Stacja Uzdatniania Wody

Punkt pobrania próbki:

studnia

Zleceniodawca:

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o., Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3

Próbka pobrana przez:

Badania wykonano w dniach:

10-17.08.2021

Do pobrania: