NUMER ALARMOWY

E-BOK

Wyniki badania wody

Strefa klienta

Wyniki badania wody

Sprawozdanie z badań Nr: Ł/0/02/2024/587/FM/3

Data pobrania/dostarczenia próbki:

12.02.2024r.

Miejsce pobrania:

05-090 Słomin, ul. Janczewicka

Pochodzenie próbki:

SUW

Punkt pobrania próbki:

kurek czerpalny

Zleceniodawca:

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o.; 05-090 Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3

Próbka pobrana przez:

GBA POLSKA

Badania wykonano w dniach:

12.02.2024-21.02.2024

Do pobrania:

Sprawozdanie z badań Nr: Ł/0/02/2024/587/FM/2

Data pobrania/dostarczenia próbki:

12.02.2024r.

Miejsce pobrania:

05-090 Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3

Pochodzenie próbki:

SUW

Punkt pobrania próbki:

kurek czerpalny

Zleceniodawca:

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o.; 05-090 Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3

Próbka pobrana przez:

GBA POLSKA

Badania wykonano w dniach:

12.02.2024-16.02.2024

Do pobrania:

Sprawozdanie z badań Nr: Ł/0/02/2024/587/FM/1

Data pobrania/dostarczenia próbki:

12.02.2024r.

Miejsce pobrania:

05-090 Raszyn, ul. Stadionowa

Pochodzenie próbki:

SUW

Punkt pobrania próbki:

kurek czerpalny

Zleceniodawca:

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o.; 05-090 Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3

Próbka pobrana przez:

GBA POLSKA

Badania wykonano w dniach:

12.02.2024-16.02.2024

Do pobrania:

Sprawozdanie z badań Nr: Ł/0/01/2024/4493/FM/1

Data pobrania/dostarczenia próbki:

25.01.2024r.

Miejsce pobrania:

05-090 Raszyn, ul. Unii Europejskiej 1

Pochodzenie próbki:

Szkoła Podstawowa

Punkt pobrania próbki:

kurek czerpalny

Zleceniodawca:

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o.; 05-090 Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3

Próbka pobrana przez:

GBA POLSKA

Badania wykonano w dniach:

25.01.2024-06.02.2024

Do pobrania:

Sprawozdanie z badań Nr: Ł/0/01/2023/1305/FM/5

Data pobrania/dostarczenia próbki:

08.11.2023r.

Miejsce pobrania:

05-090 Rybie, ul. Spokojna 23

Pochodzenie próbki:

Dom Środowiskowy

Punkt pobrania próbki:

kurek czerpalny

Zleceniodawca:

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o.; 05-090 Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3

Próbka pobrana przez:

GBA POLSKA

Badania wykonano w dniach:

08.11.2023-14.11.2023

Do pobrania:

Sprawozdanie z badań Nr: Ł/0/01/2023/1305/FM/4

Data pobrania/dostarczenia próbki:

08.11.2023r.

Miejsce pobrania:

05-090 Łady, ul. Długa 49

Pochodzenie próbki:

Szkoła Podstawowa

Punkt pobrania próbki:

kurek czerpalny

Zleceniodawca:

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o.; 05-090 Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3

Próbka pobrana przez:

GBA POLSKA

Badania wykonano w dniach:

08.11.2023-14.11.2023

Do pobrania: