NUMER ALARMOWY

E-BOK

Wyniki badania wody

Strefa klienta

Wyniki badania wody

Sprawozdanie z badań Nr: Ł/0/06/2024/2790/FM/2

Data pobrania/dostarczenia próbki:

05.07.2024 r.

Miejsce pobrania:

05-090 Raszyn, ul. Stadionowa

Pochodzenie próbki:

SUW

Punkt pobrania próbki:

kurek czerpalny

Zleceniodawca:

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o.; 05-090 Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3

Próbka pobrana przez:

GBA POLSKA

Badania wykonano w dniach:

05.07.2024-12.07.2024

Do pobrania:

Sprawozdanie z badań Nr: Ł/0/06/2024/2790/FM/1

Data pobrania/dostarczenia próbki:

05.07.2024 r.

Miejsce pobrania:

05-090 Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3

Pochodzenie próbki:

SUW

Punkt pobrania próbki:

kurek czerpalny

Zleceniodawca:

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o.; 05-090 Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3

Próbka pobrana przez:

GBA POLSKA

Badania wykonano w dniach:

05.07.2024-12.07.2024

Do pobrania:

Sprawozdanie z badań Nr: Ł/0/05/2024/2032/FM/1

Data pobrania/dostarczenia próbki:

07.06.2024r.

Miejsce pobrania:

05-090 Słomin, ul. Janczewicka

Pochodzenie próbki:

SUW

Punkt pobrania próbki:

kurek czerpalny

Zleceniodawca:

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o.; 05-090 Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3

Próbka pobrana przez:

GBA POLSKA

Badania wykonano w dniach:

07.06.2024-14.06.2024

Do pobrania:

Sprawozdanie z badań Nr: Ł/0/04/2024/2306/FM/5

Data pobrania/dostarczenia próbki:

14.05.2024r.

Miejsce pobrania:

05-090 Łady, ul. Długa 49

Pochodzenie próbki:

Szkoła Podstawowa

Punkt pobrania próbki:

kurek czerpalny

Zleceniodawca:

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o.; 05-090 Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3

Próbka pobrana przez:

GBA POLSKA

Badania wykonano w dniach:

14.05.2024-24.05.2024

Do pobrania:

Sprawozdanie z badań Nr: Ł/0/04/2024/2306/FM/4

Data pobrania/dostarczenia próbki:

14.05.2024r.

Miejsce pobrania:

05-090 Rybie, ul. Spokojna 23

Pochodzenie próbki:

Dom Środowiskowy

Punkt pobrania próbki:

kurek czerpalny

Zleceniodawca:

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o.; 05-090 Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3

Próbka pobrana przez:

GBA POLSKA

Badania wykonano w dniach:

14.05.2024-24.05.2024

Do pobrania:

Sprawozdanie z badań Nr: Ł/0/04/2024/2306/FM/3

Data pobrania/dostarczenia próbki:

14.05.2024r.

Miejsce pobrania:

05-090 Raszyn, ul. Unii Europejskiej 1

Pochodzenie próbki:

Szkoła Podstawowa

Punkt pobrania próbki:

kurek czerpalny

Zleceniodawca:

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o.; 05-090 Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3

Próbka pobrana przez:

GBA POLSKA

Badania wykonano w dniach:

14.05.2024-20.05.2024

Do pobrania: