NUMER ALARMOWY

E-BOK

Wyniki badania wody

Strefa klienta

Wyniki badania wody

Sprawozdanie z badań Nr: Ł/0/08/2023/1513/FM/7

Data pobrania/dostarczenia próbki:

24.08.2023r.

Miejsce pobrania:

05-090 Słomin, ul. Wierzbowa

Pochodzenie próbki:

Szkoła Podstawowa

Punkt pobrania próbki:

kurek czerpalny

Zleceniodawca:

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o.; 05-090 Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3

Próbka pobrana przez:

GBA POLSKA

Badania wykonano w dniach:

24.08.2023-29.08.2023

Do pobrania:

Sprawozdanie z badań Nr: Ł/0/08/2023/1513/FM/4

Data pobrania/dostarczenia próbki:

24.08.2023r.

Miejsce pobrania:

05-090 Łady, ul. Długa 49

Pochodzenie próbki:

Szkoła Podstawowa

Punkt pobrania próbki:

kurek czerpalny

Zleceniodawca:

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o.; 05-090 Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3

Próbka pobrana przez:

GBA POLSKA

Badania wykonano w dniach:

24.08.2023-29.08.2023

Do pobrania:

Sprawozdanie z badań Nr: Ł/0/08/2023/1513/FM/3

Data pobrania/dostarczenia próbki:

24.08.2023r.

Miejsce pobrania:

05-090 Raszyn, ul. Pruszkowska 21c

Pochodzenie próbki:

Przedszkole

Punkt pobrania próbki:

kurek czerpalny

Zleceniodawca:

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o.; 05-090 Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3

Próbka pobrana przez:

GBA POLSKA

Badania wykonano w dniach:

24.08.2023-29.08.2023

Do pobrania:

Sprawozdanie z badań Nr: Ł/0/08/2023/1513/FM/2

Data pobrania/dostarczenia próbki:

24.08.2023r.

Miejsce pobrania:

05-090 Raszyn, ul. Unii Europejskiej 1

Pochodzenie próbki:

Szkoła Podstawowa

Punkt pobrania próbki:

kurek czerpalny

Zleceniodawca:

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o.; 05-090 Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3

Próbka pobrana przez:

GBA POLSKA

Badania wykonano w dniach:

24.08.2023-29.08.2023

Do pobrania:

Sprawozdanie z badań Nr: Ł/0/08/2023/1513/FM/1

Data pobrania/dostarczenia próbki:

24.08.2023r.

Miejsce pobrania:

05-090 Rybie, ul. Spokojna 23

Pochodzenie próbki:

Dom Środowiskowy

Punkt pobrania próbki:

kurek czerpalny

Zleceniodawca:

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o.; 05-090 Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3

Próbka pobrana przez:

GBA POLSKA

Badania wykonano w dniach:

24.08.2023-29.08.2023

Do pobrania:

Sprawozdanie z badań Nr: Ł/0/01/2023/1300/FM/4

Data pobrania/dostarczenia próbki:

11.07.2023

Miejsce pobrania:

05-090 Raszyn, ul. Stadionowa

Pochodzenie próbki:

SUW

Punkt pobrania próbki:

kurek czerpalny

Zleceniodawca:

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o.; 05-090 Raszyn, ul. Unii Europejskiej 3

Próbka pobrana przez:

GBA POLSKA

Badania wykonano w dniach:

11.07.2023-18.07.2023

Do pobrania: