NUMER ALARMOWY

E-BOK

Rada Nadzorcza

O firmie

Rada Nadzorcza

Justyna Świąder - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Katarzyna Klimaszewska - Członek Rady Nadzorczej
Michał Kucharski - Członek Rady Nadzorczej