NUMER ALARMOWY

E-BOK

Ścieki

Odbiór Ścieków

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Raszyn Sp. z o.o. eksploatuje 95 sieciowych przepompowni ścieków oraz 170 przepompowni przydomowych /92 szt. już uruchomionych/. Praca 77 przepompowni sieciowych jest stale monitorowana. Pozostałe przepompownie monitorowane są przez ekipy monterów w czasie godzin pracy przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo eksploatuje ponad 184,3 km sieci kanalizacyjnej /stan na koniec 2021 roku/.

Water sample. Hand collects water to explore. Concept - water purity analysis, environment, ecology. Water testing for infections, permission to swim. selective focus, place for text

Oczyszczalnia

Plant seedlings in beakers in lab

Zaopatrzenie w wodę

Water sample. Hand collects water to explore. Concept - water purity analysis, environment, ecology. Water testing for infections, permission to swim. selective focus, place for text

Odbiór ścieków

IMG_0554-as-Smart-Object-1

Galeria