NUMER ALARMOWY

E-BOK

RODO

O firmie

RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o. o.  z siedzibą w Raszynie ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn. Oznacza to, że dbamy o Państwa dane w taki sposób, aby ich wykorzystywanie odpowiadało celowi ich posiadania oraz, że zadbamy o to aby były przetwarzane w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami.

Przepisami pozwalającymi na przetwarzanie Państwa danych osobowych jest:

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze-pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (zwane dalej RODO)

 

Jak przetwarzamy dane osobowe?