NUMER ALARMOWY

E-BOK

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego na „Wykonanie dwóch odwiertów eksploatacyjnych w celu poboru wód trzeciorzędowych z pokładów wód oligoceńskich na potrzeby budowy Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Miklaszewskiego w m. Łady”

 

 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na „Wykonanie dwóch odwiertów eksploatacyjnych w celu poboru wód trzeciorzędowych z pokładów wód oligoceńskich na potrzeby budowy Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Miklaszewskiego w miejscowości Łady”

Termin składania ofert upływa dnia 18.10.2022r. o godz. 9.00.

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym EKO Raszyn Sp. z o.o, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2022r. o godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego.

 

 


Pobierz SIWZ i załączniki

 Pliki z projektem zostały umieszczone pod linkiem: https://drive.google.com/drive/folders/1exfV39zUrYskpGa7lQJTAW-rjY6gKZld

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu składania ofert do dnia 18.10.2022 roku?

Zamawiający udziela odpowiedzi :

Tak, Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 18.10.2022 roku.