NUMER ALARMOWY

E-BOK

Komunikat dla mieszkańców Gminy Raszyn – prace serwisowe na SUW

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Raszyn Sp. z o.o. zawiadamia, że: w dniach 13.03.2024r. – 15.03.2024r. w miejscowości Raszyn, Rybie, Nowe Grocholice, Jaworowa, Dawidy, Dawidy Bankowe, Łady z powodu prac serwisowych na Stacji Uzdatniania Wody może występować obniżone ciśnienie wody na sieci wodociągowej w godzinach największego rozbioru wody.Zapraszamy do punktu poboru wody oligoceńskiej przy ul. Unii Europejskiej […]

Komunikat dla mieszkańców Gminy Raszyn – prace serwisowe na SUW

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Raszyn Sp. z o.o. zawiadamia, że: w dniach 01.03.2024r. – 12.03.2024r. w miejscowości Raszyn, Rybie, Nowe Grocholice, Jaworowa, Dawidy, Dawidy Bankowe, Łady z powodu prac serwisowych na Stacji Uzdatniania Wody może występować obniżone ciśnienie wody na sieci wodociągowej w godzinach największego rozbioru wody.Zapraszamy do punktu poboru wody oligoceńskiej przy ul. Unii Europejskiej […]

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Raszyn Sp. z o.o. zawiadamia, że: w dniach 26.02.2024 r. -01.03.2024r. w miejscowości Raszyn, Rybie, Nowe Grocholice, Jaworowa, Dawidy, Dawidy Bankowe, Łady z powodu prac serwisowych na Stacji Uzdatniania Wody może występować obniżone ciśnienie wody na sieci wodociągowej w godzinach największego rozbioru wody.Zapraszamy do punktu poboru wody oligoceńskiej przy ul. Unii Europejskiej […]

2 stycznia 2024 r. – dzień wolny

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 16/2023 informujemy, że Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO- RASZYN Sp. z o.o. 2 stycznia 2024 r. będzie nieczynne. Zapraszamy od 3 stycznia 2024 r.

Ogłoszenie

Eko-Raszyn informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 15.12.2023r. w związku z przerwami w dostawie energii elektrycznej do pompowni ścieków, mogą występować problemy z odbiorem ścieków oraz podtopienia kanałów i pompowni w Gminie Raszyn. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem alarmowym 22 716-32-55.

DROGA HRABSKA – koniec I etapu

Z radością informujemy o wykonaniu 1 Etapu prac modernizujących istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Droga Hrabska. Pod koniec października zakończył się 1 Etap modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Droga Hrabska o długości około 420 mb. Prace polegały na wykonaniu równoległego kanału o średnicy 315 mm do istniejącego już tam kanału o średnicy 200 […]

Nowa stacja uzdatniania wody coraz bliżej !!!

Gminne Przedsiębiorstwo Eko-Raszyn z radością informuje, że zakończyło wiercenie pierwszego otworu studziennego o głębokości 260 m z pokładów wody oligoceńskiej w związku z zadaniem pn. „Wykonanie dwóch odwiertów eksploatacyjnych w celu poboru wód trzeciorzędowych z pokładów wód oligoceńskich na potrzeby budowy Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Miklaszewskiego w miejscowości Łady”. Kolejnym etapem prac jest pompowanie […]

2 listopada 2023 r. – dzień wolny

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 14/2023 informujemy, że Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO- RASZYN Sp. z o.o. 2 listopada 2023 r. będzie nieczynne.

Komunikat dla mieszkańców Gminy Raszyn

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Raszyn Sp. z o.o. zawiadamia mieszkańców Gminy Raszyn o wydaniu upoważnieniu dla, Pana Łukasza Ruszczyka do wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób fizycznych lub prawnych, z którymi Eko-Raszyn zawarło umowy o zaopatrzenie w wodę i / albo odprowadzanie ścieków, w celu: zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego oraz […]