NUMER ALARMOWY

E-BOK

Apel o ograniczenie zużycia wody!

W związku z występującymi niedoborami wody uzdatnionej w obecnym okresie, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „szczytów” dobowych rozbiorów wody, apelujemy do wszystkich Mieszkańców Gminy Raszyn o rozsądne korzystanie z wody gminnej i w miarę możliwości ograniczenie jej poboru w tym okresie do niezbędnego minimum, czyli powstrzymanie się m.in. od mycia samochodów, napełniania basenów, podlewania trawników. Takie działania przyczynią […]

Komunikat dla mieszkańców Gminy Raszyn

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Raszyn Sp. z o.o. zawiadamia, że: w dniach 07.05. – 12.05.2024 r. w miejscowości Słomin, Sękocin Stary, Sękocin Nowy z powodu modernizacji Stacji Uzdatniania Wody może występować obniżone ciśnienie wody (w godzinach największego rozbioru wody) na sieci wodociągowej. Zapraszamy do punktu poboru wody oligoceńskiej przy ul. Unii Europejskiej 3 w Raszynie. Serdecznie […]

Ogłoszenie

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Raszyn Sp. z o.o. zwraca się z prośbą do mieszkańców ul. Bukietowej w miejscowości Rybie o niezastawianie ulicy pojazdami w dniu 07.05.2024r. w godz. 7:00 – 9:00. Powodem jest czyszczenie przepompowni ścieków z wykorzystaniem pojazdu komunalnego WUKO. Z uwagi na to, że ulica jest wąska, prosimy o uszanowanie prośby. Za utrudnienia przepraszamy

Komunikat dla mieszkańców Gminy Raszyn – prace serwisowe na SUW

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Raszyn Sp. z o.o. zawiadamia, że: w dniach 13.03.2024r. – 15.03.2024r. w miejscowości Raszyn, Rybie, Nowe Grocholice, Jaworowa, Dawidy, Dawidy Bankowe, Łady z powodu prac serwisowych na Stacji Uzdatniania Wody może występować obniżone ciśnienie wody na sieci wodociągowej w godzinach największego rozbioru wody.Zapraszamy do punktu poboru wody oligoceńskiej przy ul. Unii Europejskiej […]

Komunikat dla mieszkańców Gminy Raszyn – prace serwisowe na SUW

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Raszyn Sp. z o.o. zawiadamia, że: w dniach 01.03.2024r. – 12.03.2024r. w miejscowości Raszyn, Rybie, Nowe Grocholice, Jaworowa, Dawidy, Dawidy Bankowe, Łady z powodu prac serwisowych na Stacji Uzdatniania Wody może występować obniżone ciśnienie wody na sieci wodociągowej w godzinach największego rozbioru wody.Zapraszamy do punktu poboru wody oligoceńskiej przy ul. Unii Europejskiej […]

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Raszyn Sp. z o.o. zawiadamia, że: w dniach 26.02.2024 r. -01.03.2024r. w miejscowości Raszyn, Rybie, Nowe Grocholice, Jaworowa, Dawidy, Dawidy Bankowe, Łady z powodu prac serwisowych na Stacji Uzdatniania Wody może występować obniżone ciśnienie wody na sieci wodociągowej w godzinach największego rozbioru wody.Zapraszamy do punktu poboru wody oligoceńskiej przy ul. Unii Europejskiej […]

2 stycznia 2024 r. – dzień wolny

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 16/2023 informujemy, że Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO- RASZYN Sp. z o.o. 2 stycznia 2024 r. będzie nieczynne. Zapraszamy od 3 stycznia 2024 r.

Ogłoszenie

Eko-Raszyn informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 15.12.2023r. w związku z przerwami w dostawie energii elektrycznej do pompowni ścieków, mogą występować problemy z odbiorem ścieków oraz podtopienia kanałów i pompowni w Gminie Raszyn. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem alarmowym 22 716-32-55.

DROGA HRABSKA – koniec I etapu

Z radością informujemy o wykonaniu 1 Etapu prac modernizujących istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Droga Hrabska. Pod koniec października zakończył się 1 Etap modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Droga Hrabska o długości około 420 mb. Prace polegały na wykonaniu równoległego kanału o średnicy 315 mm do istniejącego już tam kanału o średnicy 200 […]