NUMER ALARMOWY

E-BOK

Apel o ograniczenie zużycia wody!

Apel o ograniczenie zużycia wody!  W związku z występującymi niedoborami wody uzdatnionej w obecnym okresie, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „szczytów” dobowych rozbiorów wody, apelujemy do wszystkich Mieszkańców Gminy Raszyn o rozsądne korzystanie z wody gminnej i w miarę możliwości ograniczenie jej poboru w tym okresie do niezbędnego minimum, czyli powstrzymanie się m.in. od mycia samochodów, napełniania basenów, […]

KOMUNIKAT

Utrudnienia z uzyskaniem połączenia głosowego z siedzibą Spółki przy ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn.

Apel o rozsądne gospodarowanie wodą

 Gminne Przedsiębiorstwo  Komunalne EKO-RASZYN  Sp. z o.o. zwraca się z apelem do mieszkańców Gminy Raszyn o rozważne  zużywanie wody. Może się wydawać, że w Polsce woda nie jest zjawiskiem rzadkim. Tymczasem, jest wręcz odwrotnie. Europejska Agencja Środowiska (EEA) opracowała wskaźnik, który mierzy stosunek poboru wody do jej zasobów (WEI – Water Environment Index). Stres wodny […]

e-BOK w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym EKO RASZYN Sp. z o.o., od 2023 roku

e-BOK w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym EKO RASZYN Sp. z o.o., od 2023 roku. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO RASZYN Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż  obecnie prowadzimy prace nad wdrożeniem platformy internetowej e-BOK – Internetowego Biura Obsługi Klienta, której  zadaniem  będzie usprawnienie komunikacji między Przedsiębiorstwem, a klientem. Głównym celem takiego rozwiązania […]