NUMER ALARMOWY

E-BOK

W związku z występującymi niedoborami wody uzdatnionej w obecnym okresie, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „szczytów” dobowych rozbiorów wody, apelujemy do wszystkich Mieszkańców Gminy Raszyn o rozsądne korzystanie z wody gminnej i w miarę możliwości ograniczenie jej poboru w tym okresie do niezbędnego minimum, czyli powstrzymanie się m.in. od mycia samochodów, napełniania basenów, podlewania trawników. Takie działania przyczynią się do zwiększenia gwarancji dostaw tak cennego medium jakim jest woda do naszych domostw. W tej sytuacji zachęcamy do stosowania rozwiązań ekologicznych, polegających na retencji wody deszczowej i jej efektywnego wykorzystywania.

Sytuacja w całym kraju dopomina się o takie działania, my również odczuwamy znaczne obniżenie ciśnienia w sieci podczas wieczornych godzin, co skutkuje niemożnością funkcjonowania bytowego wielu domostw. Dlatego ponownie apelujemy  o rozwagę w zużyciu uzdatnionej wody i o solidarność Gminnej Wspólnoty.