NUMER ALARMOWY

E-BOK

W dniu 18.04.2024 r. wystąpiła awaria na sieci wodociągowej. W związku z tym nastąpi wstrzymanie dostawy wody w ul. Chrobrego i przyległe do niej ulice – w miejscowości Raszyn. Przewidywany czas usunięcia awarii do godziny 14:00.

Serdecznie przepraszamy mieszkańców Gminy Raszyn za wszystkie utrudnienia wynikające z prowadzonych prac. Jednocześnie informujemy, że w przypadku stwierdzenia chwilowego pogorszenia się zabarwienia wody, bezpośrednio po nawodnieniu sieci wodociągowej, prosimy o przepłukanie instalacji wewnętrznej do chwili ustąpienia w/w zjawiska.