NUMER ALARMOWY

E-BOK

W dniu 11.04.2024 r. wystąpiła awaria na sieci wodociągowej. W związku z tym nastąpi wstrzymanie dostawy wody w ul. Mokrej, Kościuszki, Al. Krakowskiej (od ul. Na Skraju do ul. Młynarskiej), ul. Lotnicza i przyległe do niej ulice – w miejscowości Raszyn. Przewidywany czas usunięcia awarii do godziny 12:00.

Serdecznie przepraszamy mieszkańców Gminy Raszyn za wszystkie utrudnienia wynikające z prowadzonych prac. Jednocześnie informujemy, że w przypadku stwierdzenia chwilowego pogorszenia się zabarwienia wody, bezpośrednio po nawodnieniu sieci wodociągowej, prosimy o przepłukanie instalacji wewnętrznej do chwili ustąpienia w/w zjawiska.