NUMER ALARMOWY

E-BOK

W dniu 03.01.2024 r. wystąpiła awaria na sieci wodociągowej. W związku z tym nastąpi wstrzymanie dostawy wody w ul. Mokrej, Kościuszki, Al. Krakowskiej w miejscowości Raszyn. Przewidywany czas usunięcia awarii do godziny 18:00.

Serdecznie przepraszamy mieszkańców Gminy Raszyn za wszystkie utrudnienia wynikające z prowadzonych prac. Jednocześnie informujemy, że w przypadku stwierdzenia chwilowego pogorszenia się zabarwienia wody, bezpośrednio po nawodnieniu sieci wodociągowej, prosimy o przepłukanie instalacji wewnętrznej do chwili ustąpienia w/w zjawiska.