NUMER ALARMOWY

E-BOK

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO – RASZYN Sp. z o.o. zawiadamia, że w dniu 20.06.2023 r. w godz. 10.00-16.00 nastąpi wstrzymanie dostawy wody w miejscowości Raszyn.