NUMER ALARMOWY

E-BOK

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO – RASZYN Sp. z o.o. zawiadamia, że w dniu 03.04.2024 r. w godz. 11.00-17.00 nastąpi wstrzymanie dostawy wody w miejscowości Rybie.