NUMER ALARMOWY

E-BOK

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO – RASZYN Sp. z o.o. zawiadamia, że w dniu 04.03.2024 r. w godz. 09.00-15.00 nastąpi wstrzymanie dostawy wody w miejscowości Rybie.