NUMER ALARMOWY

E-BOK

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Raszyn Sp. z o.o. zawiadamia, że: w dniu 31.10.2023 r. w godz. 09:00 – 16:00 nastąpi wstrzymanie dostawy wody w miejscowości Rybie.