NUMER ALARMOWY

E-BOK

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO – RASZYN Sp. z o.o. zawiadamia, że w dniu 22.05.2024 r. w godz. 09.00-15.00 nastąpi wstrzymanie dostawy wody w miejscowości Dawidy.