NUMER ALARMOWY

E-BOK

Obniżone ciśnienie wody – Słomin, Sękocin Stary, Sękocin Nowy.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Raszyn Sp. z o.o. zawiadamia, że: w dniach 20.09.2023 r.– 29.09.2023r. w miejscowości Słomin, Sękocin Stary, Sękocin Nowy z powodu prac na Stacji Uzdatniania Wody może występować obniżone ciśnienie wody na sieci wodociągowej.

Obniżone ciśnienie wody – Słomin, Sękocin Stary, Sękocin Nowy.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Raszyn Sp. z o.o. zawiadamia, że: w dniach 14.09.2023 r.– 15.09.2023r. w miejscowości Słomin, Sękocin Stary, Sękocin Nowy z powodu prac na Stacji Uzdatniania Wody może występować obniżone ciśnienie wody na sieci wodociągowej.