NUMER ALARMOWY

E-BOK

Zaproszenie do składania ofert na dostawę technologii grawimetrycznej selekcji osadu czynnego (GSOC) – zmiana w treści SWZ

ZMIANA NR 2 W TREŚCI SWZ

W związku z wpłynięciem pytań związanych z treścią SWZ a dotyczących postępowania na dostawę technologii grawimetrycznej selekcji osadu czynnego (GSOC), Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią.

 Zmiana nr 2 treści SWZ, odpowiedzi na pytania 2 i 3