NUMER ALARMOWY

E-BOK

Zaproszenie do składania ofert na dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Wspomagającego Zarządzanie Firmą

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Wspomagającego Zarządzanie Firmą.

Zainteresowani proszeni są o przesłanie oferty drogą elektroniczną na adres ekoraszyn@ekoraszyn.pl z dopiskiem w tytule „dostawa, instalacja i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Wspomagającego Zarządzanie Firmą.” w terminie do dnia 28 grudnia 2021 roku do godziny 16:00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Formularz cenowo-ofertowy

 Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 716 32 52 – Pani  Monika Janarek, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00