NUMER ALARMOWY

E-BOK

Wybór oferty na usługę badania sprawozdania finansowego spółki za 2017 rok

WYBÓR OFERTY

Rada Nadzorcza Spółki, działająca pod firmą Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, przyjęła uchwałę dokonującą wyboru oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 złożoną przez:

  • Biuro Biegłych Rewidentów „Eko-Bilans” Spółka z o.o. z siedzibą ul. POW 29/3, 90-248 Łódź.

Uchwała nr 1/2018