NUMER ALARMOWY

E-BOK

Wybór oferty na usługę badania sprawozdania finansowego spółki za 2016 rok

WYBÓR OFERTY

Rada Nadzorcza Spółki, działająca pod firmą Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, przyjęła uchwałę dokonującą wyboru oferty na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 złożoną przez:

  • Zespół Biegłych Rewidentów „SPEC” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą ul. Sejneńska 51/301, 16-400 Suwałki.

Uchwała nr 1/2017