NUMER ALARMOWY

E-BOK

Wybór oferty na ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w ul. Droga Hrabska w miejscowości Falenty i Falenty Nowe na terenie Gminy Raszyn – etap I’’

Protokół z wyboru oferty 07.06.2023r.