NUMER ALARMOWY

E-BOK

Unieważnienie zapytania ofertowego

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, unieważnia zapytanie ofertowe dotyczące zaprojektowania i wykonania kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody w Sękocinie Nowym.

W związku z planowanym zmniejszeniem zakresu zapytania ofertowego, unieważniamy zapytanie ofertowe dla zamówienia: „Zaprojektowanie i wykonanie Stacji Uzdatniania Wody ze zbiornikiem retencyjnym, zlokalizowanej na terenie działki 97/2 obręb Sękocin Nowy przy ul. Leśnej”