NUMER ALARMOWY

E-BOK

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego na „Wykonanie dwóch odwiertów eksploatacyjnych w celu poboru wód trzeciorzędowych z pokładów wód oligoceńskich na potrzeby budowy Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Miklaszewskiego w m. Łady”

PYTANIA I ODPOWIEDZI: Dot.: wykonania dwóch odwiertów eksploatacyjnych w celu poboru wód trzeciorzędowych z pokładu wód oligoceńskich na potrzeby budowy Stacji Uzdatniania Wody

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu realizacji zadania do dnia 30.06.2023 roku?

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający udostępni Projekt Robót Geologicznych dla przedmiotowego zadania?

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający udostępni przedmiar robót dla przedmiotowego zadania, w celu wyceny poszczególnych etapów, tj. wykonania odwiertu nr 1 i odwiertu nr 2?

Zamawiający udziela odpowiedzi :

Tak, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zadania do dnia 30.06.2023 roku.

Tak, pliki z projektem zostały umieszczone pod linkiem: https://drive.google.com/drive/folders/1exfV39zUrYskpGa7lQJTAW-rjY6gKZld?usp=sharing

Nie, Zamawiający nie posiada przedmiaru robót, proszę wycenić poszczególne etapy według kalkulacji indywidualnej.”

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT Z DNIA 21.09.2022r.