NUMER ALARMOWY

E-BOK

OGŁOSZENIE O SKŁADANIE OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Rada Nadzorcza Spółki działającej pod firmą Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn,

KRS 0000296152, REGON: 141211087, NIP: 534-237-55-79, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 obejmujące:

  1. Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz Sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2023.
  2. Sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania.