NUMER ALARMOWY

E-BOK

Inwestycje i remonty

Zaopatrzenie w wodę. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-Raszyn Sp. Z o. o. sukcesywnie stara się o zwiększenie ilości oraz jakości dostarczanej użytkownikom wody. Na początku roku ubiegłego przesiębiorstwo nabyło kompletną stację uzdatniania, od firmy prywatnej, położonej w Słominie przy ulicy Janczewickiej. W tym roku dokonano końcowego podłączenia sieci wodociągowej zaopatrującej wcześniej osiedle Sosnowa Dolina do wodociągu […]