NUMER ALARMOWY

E-BOK

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN sp. z o.o. poszukuje pracownika

na stanowisko  Kierownik Oczyszczalni Ścieków

Wymagania wobec kandydatów:

Oferujemy:      

Podstawowy zakres obowiązków:

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do  14 kwietnia  2023roku do godziny 14:00 na adres  ekoraszyn@ekoraszyn.pl   lub składać osobiście w siedzibie firmy.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.                                                               Brak informacji do dnia 30 kwietnia  2023 roku oznacza, że oferta nie została przyjęta.