NUMER ALARMOWY

E-BOK

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Raszyn Sp. z o.o. zawiadamia, że: w dniach 07.05. – 12.05.2024 r. w miejscowości Słomin, Sękocin Stary, Sękocin Nowy z powodu modernizacji Stacji Uzdatniania Wody może występować obniżone ciśnienie wody (w godzinach największego rozbioru wody) na sieci wodociągowej.

Zapraszamy do punktu poboru wody oligoceńskiej przy ul. Unii Europejskiej 3 w Raszynie.

Serdecznie przepraszamy mieszkańców Gminy Raszyn za wszystkie utrudnienia wynikające z prowadzonych prac.