NUMER ALARMOWY

E-BOK

  W związku z sytuacją dotyczącą aktualnych zagrożeń mikrobiologicznych w Polsce i  informacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej w tym zakresie, Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. informuje, iż dostarczana przez nas zimna woda wodociągowa jest bezpieczna dla zdrowia pod względem jakościowym i sanitarnym, gdyż spełnia wymagania określone   w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia  z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. z 2017r., poz. 2294) .
Zimna woda dostarczana do Państwa budynków poprzez sieć wodociągową ma temperaturę znacznie poniżej 20 °C, co oznacza iż nasze wodociągi nie stanowią miejsc ryzyka namnażania bakterii        z rodzaju legionella.

Wymagania związane z potencjalną możliwością obecności w wodzie bakterii legionella są określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i dotyczą wody ciepłej.

Jedną z metod zwalczania bakterii legionella w instalacji ciepłej wody wskazywaną przez Państwowy Zakład Higieny jest dezynfekcja termiczna instalacji (przegrzew wody).

       Ponadto Przesiębiorstwo informuje o stosowaniu już bardzo wydajnych rozwiazań  z zakresu sterylizacji wody dostarczanej do mieszkańców wykorzystujących promieniowanie UV. Stosowane już w dwóch stacjach oraz właśnie montowane w dwóch pozostałych lampy generujące promieniowanie ultrafioletowe (UV) ma zadanie zabezpieczyć odbiorców przed działaniem bakterii. Bakteriobójcza lampa niszczy następujące bakterie: wszystkie bakterie grupy Coli, escherichia coli, paciorkowce kałowe, legionella (w obiegach ciepłej wody), clostridium perfringens (tzw. zgorzel gazowa). Promieniowanie UV jest najskuteczniejszym, bezpiecznym  sposobem likwidowania bakterii  i wirusów z wody. Zamknięty w szczelnej kwarcowej rurze osłonowej promiennik naświetla przepływającą przez komorę reakcji sterylizatora UV wodę i w ten sposób neutralizuje znajdujące się w niej drobnoustroje. Woda dzięki temu staje się bezpieczna bez potrzeby użycia podchlorynu sodu lub innych preparatów chemicznych do dezynfekcji.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji w przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz konieczności udzielenia dodatkowych informacji.