NUMER ALARMOWY

E-BOK

Z radością informujemy o wykonaniu 1 Etapu prac modernizujących istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Droga Hrabska.

Pod koniec października zakończył się 1 Etap modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Droga Hrabska o długości około 420 mb. Prace polegały na wykonaniu równoległego kanału o średnicy 315 mm do istniejącego już tam kanału o średnicy 200 mm. Jest to konieczność wynikająca z rozwoju gminy oraz likwidacja tzw :słabego punktu” sieci w tym miejscu – za mała średnica rury. Aby ograniczyć uciążliwość dla mieszkańców prace wykonywane zostały metodą najmniej inwazyjną – bezwykopowo. Przedsiębiorstwo potraktowało to zadanie jako priorytet. Finansowanie było możliwe przy udziale partnerów-podmiotów zewnętrznych, którzy wpłacają darowizny etapowo na ten cel co spowodowało etapowanie samego zadania.

W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie 2 Etapu , na którym zakończy się budżetowanie.

Przepraszamy wszystkich którym dokuczały utrudnienia w ruchu.