NUMER ALARMOWY

E-BOK

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Raszyn Sp. z o.o. zawiadamia, że: w dniach 20.09.2023 r.29.09.2023r. w miejscowości Słomin, Sękocin Stary, Sękocin Nowy z powodu prac na Stacji Uzdatniania Wody może występować obniżone ciśnienie wody na sieci wodociągowej.