NUMER ALARMOWY

E-BOK

Zapytanie ofertowe na „Zaprojektowanie i wybudowanie hali o konstrukcji stalowej ocieplonej płytami warstwowymi z rdzeniem PIR o wymiarach 15 m x 24 m i wysokości około 7 m w kalenicy na działce nr 824/30 obręb Raszyn wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą oraz oddanie obiektu do użytkowania”

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert na „Zaprojektowanie i wybudowanie hali o konstrukcji stalowej ocieplonej płytami warstwowymi z rdzeniem PIR o wymiarach 15 m x 24 m i wysokości około 7 m w kalenicy na działce nr 824/30 obręb Raszyn wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą oraz oddanie obiektu do użytkowania”

Termin składania ofert upływa dnia 21.10.2022r. o godz. 9.00.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym EKO Raszyn Sp. z o.o, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 października 2022 roku o godzinie 9:00 w siedzibie Zamawiającego

Pobierz SIWZ i załączniki