NUMER ALARMOWY

E-BOK

Zaproszenie do składania ofert na dostawę technologii grawimetrycznej selekcji osadu czynnego (GSOC) – protokół z otwarcia ofert

W postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę technologii grawimetrycznej selekcji osadu czynnego (GSOC), Zamawiający w dniu 11 czerwca 2021 roku o godzinie 12:30 dokonał otwarcia ofert.

Protokół z otwarcia ofert