NUMER ALARMOWY

E-BOK

Zaproszenie do składania ofert na dostawę technologii grawimetrycznej selekcji osadu czynnego (GSOC) – odpowiedź na zapytanie

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

W związku z zapytaniem z dnia 22 maja 2021 roku dotyczącym postępowania na dostawę technologii grawimetrycznej selekcji osadu czynnego (GSOC), Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią, o treści jak poniżej:

Pytanie 1: Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, tj. implementację technologii GSO w istniejącym układzie technologicznym „na ruchu” oraz poprawności skonstruowania oferty niezbędne jest przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu uwzględniającej wszelkie instalacje i infrastrukturę techniczną oraz terenową związaną z projektowanym układem, oraz biorąc pod uwagę, że funkcjonujemy w warunkach epidemii Covid prosimy o przesunięcie terminu złożenia oferty do dnia 11.06.2021 r.

Odpowiedź 1: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapraszamy do składania ofert do dnia 28 maja 2021 roku do godziny 12:00