NUMER ALARMOWY

E-BOK

Odpowiedź na ogłoszenie „Wykonanie dwóch odwiertów eksploatacyjnych w celu poboru wód trzeciorzędowych z pokładów wód oligoceńskich w rejonie wsi Łady na terenie Gminy Raszyn”

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO Raszyn Sp. z o. o
ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn

W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania na wykonanie zamówienia sektorowego na:

„Wykonanie dwóch odwiertów eksploatacyjnych w celu poboru wód trzeciorzędowych z pokładów wód oligoceńskich w rejonie wsi Łady
na terenie Gminy Raszyn”

ZNAK SPRAWY: 28/01/DE/2022/MO

W załączeniu Formularz Ofertowy