NUMER ALARMOWY

E-BOK

Wybór oferty na dostawę, montaż i uruchomienie dmuchaw śrubowych napowietrzających reaktor biologiczny

Rada Nadzorcza Spółki, działająca pod firmą Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, po dokonaniu badania złożonych ofert na dostawę, montaż i uruchomienie dmuchaw śrubowych napowietrzających reaktor biologiczny w Oczyszczalni Ścieków w Falentach dokonała wyboru oferty złożonej przez:

  • P.P.H.U. SADEKO MIROSŁAW NOWAK

Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty