NUMER ALARMOWY

E-BOK

Unieważnienie wyboru oferty

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, unieważnia zapytanie ofertowe dotyczące dostawy stacjonarnego agregatu prądotwórczego dla SUW Unii Europejskiej w Raszynie.

W związku z nieuwzględnieniem wszystkich ofert, które prawidłowo wpłynęły do Zamawiającego, unieważniamy wyniki zapytania ofertowego dla zamówienia: „Dostawa stacjonarnego agregatu prądotwórczego dla SUW Unii Europejskiej w Raszynie”