NUMER ALARMOWY

E-BOK

Unieważnienie postępowania ofertowego na zamówienie : ,,Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy około 25kW na budynku Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej przy ul. Stadionowej w m. Rybie gm. Raszyn”.