NUMER ALARMOWY

E-BOK

Otwarcie ofert dla zamówienia : ,,Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy około 25kW na budynku Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej przy ul. Stadionowej w m. Rybie gm. Raszyn”.