NUMER ALARMOWY

E-BOK

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. zatrudni Kierownika Działu Eksploatacji i Utrzymania Sieci

Wymagania wobec kandydatów:

Oferujemy:

Podstawowy zakres obowiązków:

Wymagane dokumenty:

• CV (prosimy o dopisanie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizowania procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO))”

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 21 października 2022 roku do godziny 14:00 na adres ekoraszvn@ekoraszyn.pl

lub składać osobiście w siedzibie firmy.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Brak informacji do dnia 31 października 2022 roku oznacza, że oferta nie została przyjęta.