NUMER ALARMOWY

E-BOK

Gminne Przedsiębiorstwo Eko-Raszyn z radością informuje, że zakończyło wiercenie pierwszego otworu studziennego o głębokości 260 m z pokładów wody oligoceńskiej w związku z zadaniem pn. „Wykonanie dwóch odwiertów eksploatacyjnych w celu poboru wód trzeciorzędowych z pokładów wód oligoceńskich na potrzeby budowy Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Miklaszewskiego w miejscowości Łady”. Kolejnym etapem prac jest pompowanie wody oczyszczające i dalej pomiarowe .  

Bardzo dziękujemy za wyrozumiałość i mamy nadzieję, że prowadzone prace nie były dla Państwa uciążliwe.