NUMER ALARMOWY

E-BOK

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Raszyn Sp. z o.o. zawiadamia, że: w dniach 01.03.2024r. – 12.03.2024r. w miejscowości Raszyn, Rybie, Nowe Grocholice, Jaworowa, Dawidy, Dawidy Bankowe, Łady z powodu prac serwisowych na Stacji Uzdatniania Wody może występować obniżone ciśnienie wody na sieci wodociągowej w godzinach największego rozbioru wody.
Zapraszamy do punktu poboru wody oligoceńskiej przy ul. Unii Europejskiej 3 w Raszynie.
Serdecznie przepraszamy mieszkańców Gminy Raszyn za wszystkie utrudnienia wynikające z
prowadzonych prac. Jednocześnie informujemy, że w przypadku stwierdzenia chwilowego
pogorszenia się zabarwienia wody, prosimy o niekorzystanie z urządzeń pobierających wodę (pralki,
zmywarki itp.) do chwili ustąpienia w/w zjawiska.