NUMER ALARMOWY

E-BOK

Wybór oferty na dostawę agregatu prądotwórczego dla SUW Unii Europejskiej 3

WYBÓR OFERTY

Rada Nadzorcza Spółki, działająca pod firmą Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3, 05-090 Raszyn, po dokonaniu badania złożonych ofert na dostawę stacjonarnego agregatu prądotwórczego dla SUW Unii Europejskiej 3 w Raszynie dokonała wyboru oferty złożonej przez:

  •  FINCOmEnergia Andrzej Mućka z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Kowalskiej 6

Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty